0988070619 (English) 0373541936 (Vietnamese)
Thứ hai, 20/05/2019

Tour

Giá từ: 970 USD
4 ngày 3 đêm
Lịch trình: Hà Nội – Thông Nguyên - Nậm Hồng – Nậm Ai – Hố Sán – Bản Luốc - Hoàng Su Phì
Giá từ: 549 USD 225 USD
Lịch trình: Hà Nội – Thông Nguyên – Nam Son - Phìn Hồ - Giang - Hà Nội
Giá từ: 455 USD 366 USD
6 ngày 5 đêm
Lịch trình: Bắc Hà - Hoàng Su Phì
Giá từ: 380 USD
4 ngày 3 đêm
Lịch trình: Hà Nội – Thông Nguyên – Quản Bạ – Đồng Văn – Hà Nội